Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Budča

Ponuka majetku

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

Obec Budča v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prenájmu majetku obce Budča, a to konkrétne pozemku parcely registra “E“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 686/2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast o výmere 349 m2 zapísanej na LV č. 791, nachádzajúcej sa v k. ú. Budča.

Obec Budča má zámer prenajať uvedenú nehnuteľnosť Ing. Kataríne Leškovej, pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča na dobu najmenej 15 dní.

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

 

 

Obec Budča v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prenájmu majetku obce Budča, a to konkrétne priestorov o výmere 56,5 m2 v nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa na parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 5, druh pozemku: zastavané  plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 791, nachádzajúcej sa v k.ú. Budča.

 

Obec Budča má zámer prenajať uvedenú nehnuteľnosť Anne Baldovičovej, pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča na dobu najmenej 15 dní.


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 10.12.2018

meniny má: Radúz

Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti

Webové sídlo obce Budča sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

2843233

Úvodná stránka