Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Budča

Stavebný úrad

Spoločný obecný úrad

- adresa: Spoločný obecný úrad

                Námestie slobody 22

                960 01 Z V O L E N

 

- vedúci : Ing. Ján Šutý

- kontakt : 045/5303285

- e-mail: su@zvolen.sk

 

Spoločný obecný úrad

 

 

 

 

-zabezpečuje výkon úloh štátnej správy zverených zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a samosprávne kraje na úseku :

 

 

 

a/ územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č.50/76 Zb. v platnom znení

b/ ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/01 Z.z. v platnom znení

c/ vodného hospodrástva v zmysle zákona č.135/74 Zb. v platnom znení

d/ pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/61 Zb. v platnom znení

 

   Žiadosti občanov sa podávajú na obecnom úrade a starosta obce doručuje písomnosti na vybavenie spoločnému obecnému úradu. 

TLAČIVÁ:

 

 

 

 


 

Stavebný úrad

Územnoplánovacia informácia – žiadosť
 Územnoplánovacia informácia – žiadosť.doc (24.5 kB) (24.5 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska k dopravnému napojeniu
 Žiadosť o vydanie stanoviska k dopravnému napojeniu.doc (24.5 kB) (24.5 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k prevádzkovaniu malého zdroja znečistenia ovzdušia
 Žiadosť o vyjadrenie k prevádzkovaniu malého zdroja znečistenia ovzdušia.doc (24.5 kB) (24.5 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu malého zdroja znečistenia ovzdušia
 Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu malého zdroja znečistenia ovzdušia.doc (24.5 kB) (24.5 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska
 Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska.doc (24.5 kB) (24.5 kB)

Žiadosť o napojenie na verejnú kanalizáciu
 Žiadosť o napojenie do verejnej kanalizácie.doc (24.5 kB) (24.5 kB)

Žiadosť o vyňatie poľnohospodárskej pôdy
 Vyňatie poľnohospodárskej pôdy - žiadosť.doc (24 kB) (24 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlásenie drobnej stavby.pdf (42.1 kB) (42.1 kB)

Ohlásenie stavebných úprav
 Ohlásenie stavebných úprav.pdf (35.7 kB) (35.7 kB)

Ohlásenie reklamnej stavby
 Ohlásenie reklamnej stavby.pdf (43.1 kB) (43.1 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie
 Žiadosť o stavebné povolenie.pdf (45.6 kB) (45.6 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby
 Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby.pdf (36.9 kB) (36.9 kB)

Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 Žiadosť o povolenie terénnych úprav.pdf (37.8 kB) (37.8 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
 Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením.pdf (33.7 kB) (33.7 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.pdf (37.5 kB) (37.5 kB)

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
 Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby.pdf (33.6 kB) (33.6 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf (38 kB) (38 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 Návrh na vydanie územného rozhodnutia.pdf (40.9 kB) (40.9 kB)

Ochrana prírody a krajiny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.pdf (36.1 kB) (36.1 kB)

Oznámenie o znečisťovaní ovzdušia
 Znečisťovanie ovzdušia za kalendárny rok .... – oznámenie.doc (25 kB) (25 kB)

Oznámenie o znečisťovaní ovzdušia
 Znečisťovanie ovzdušia za kalendárny rok .... – oznámenie.pdf (179.3 kB) (179.3 kB)


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 19.4.2019

meniny má: Jela

Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti

Webové sídlo obce Budča sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

2979652

Úvodná stránka