Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Budča

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2018Vytlačiť
 

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2018

V zmysle zápisnice ako aj uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2017 boli schválené nasledovné termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2018 vždy o 16:30

 

22.02.2018

24.05.2018

20.09.2018

13.12.2018


 
 

Aktuálne oznamy

ZabíjačkaVytlačiť
 

Pozývame Vás na OBECNÚ ZABÍJAČKU

3. februára 2018 od 10:00 pred Obecným úradom v Budči

Zabíjačka bude spojená s fašiangovým sprievodom v maskách, ktorý sa začne o 10:00 pred obecným úradom.

NAJLEPŠIE MASKY BUDÚ ODMENENÉ.

plagát na stránku.png


 
 

OZNAMVytlačiť
 

Upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2017 kúpili, predali, zdedili alebo darovali nehnuteľnosť, alebo pozemok, alebo im bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, súhlasné stanovisko k drobnej stavbe, že do 31. januára 2018 sú povinní podať daňové priznanie alebo čiastkové daňové priznanie na Obecný úrad v Budči. Čiastkové daňové priznanie je potrebné podať aj vtedy, ak Vám v roku 2017 uhynul pes, alebo ste sa stali vlastníkom psa.


 
 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽVytlačiť
 

Obec Budča, Lhenická 33, 962 33 Budča

v y h l a s u j e

 

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

formou výberu víťaza

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj budovy, zastavaného pozemku a priľahlých pozemkov pod budovou na Ulici Partizánska v Budči, ktoré sú bližšie špecifikované v podmienkach tejto obchodnej verejnej súťaže. Predaj budovy a zastavaného pozemku pod budovou sa uskutočňuje v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 8 Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Budča.

Toto sú podmienky obchodnej verejnej súťaže:


 
 

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2018Vytlačiť
 

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2018

V zmysle zápisnice ako aj uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2017 boli schválené nasledovné termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2018 vždy o 16:30

 

22.02.2018

24.05.2018

20.09.2018

13.12.2018


 
 

Od 1. januára 2018 sa zvyšujú správne a matričné poplatky (zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch). Vytlačiť
 


 
 

Vývoz komunálneho odpaduVytlačiť
 

odpad - oznámenie.png

Prosíme občanov, aby vyložili svoje nádoby do 7,00 hod.


 
 

Harmonogram zberu odpadu 2018Vytlačiť
 

odpad2018.png


 
 

Národný projekt - REŠTARTVytlačiť
 

Reštart.png


 
 

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutieVytlačiť
 

Slovak Telekom.png


 
 

Triedenie plastovVytlačiť
 

 
Technické video o spracovaní plastov v MPZV na novej OPTIKE si môžete pozrieť tu:

 

https://www.youtube.com/watch?v=UgSydfSRQSg&feature=youtu.be


 
 

Výsledky volieb do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja konaných dňa 04.11.2017 v okrsku Budča Vytlačiť
 

na stránku.png


 
 

Vykurovacie obdobieVytlačiť
 

kurenie.png


 
 

Mliečny expresVytlačiť
 

Mliečny expres.png


 
 

Harmonogram zberu odpadu v roku 2017Vytlačiť
 

2017.png

Súbor na stiahnutie 2017.pdf 2017.pdf (231.3 kB)

 
 

Rodinné športovo – zábavné dopoludnie (I. ročník) 17. jún 2017 - článok Vytlačiť
 


 
 

Pred vyhodením zošliapniteVytlačiť
 

zošliapnuť.png

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

 

FOTO: Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov zmenšite ich objem.

Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už viac nevpraceme.  

To isté sa deje aj v prípade prineseného, doma vytriedeného, papiera a zbavovania sa napríklad škatúľ od obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a podobne.

Ak nezačneme za susedov ich odpad upravovať, teda zo smetnej nádoby vyberať, fľaše alebo škatule zošliapavať, aby nezaberali veľa vzduchu, polystyrén lámať a podobne, neraz to skončí tak, že položíme naše poctivo vytriedené odpady vedľa kontajnera alebo ich vhodíme do nádob so zmiešaným komunálnym odpadom. Hrabať sa medzi odpadom nie je komfortné, ani hygienické.

Výsledkom je, že šomreme na neporiadok okolo odpadových nádob a upokojí nás, až keď problém „vyriešia“ zberové spoločnosti častejšími návštevami. Ale častejšie odvážanie poloprázdnych, vzduchom naplnených, kontajnerov je nielen časovo náročnejšie, ale i ekonomicky neefektívne.

Riešenie?

Fľaše zošliapnuť, škatule rozobrať, veľké časti (polystyrén) zmenšiť a až potom... šup do kontajnera! 

Autor: ENVI - PAK, a.s.


 
 

Červené nádoby na KOVYVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že do našej obce pribudli červené nádoby na KOVY, do ktorých môžete vhadzovať PRÁZDNE plechovky a konzervym kovové súčiastky, tetrapaky a drobný kovový odpad. Väčší kovový odpad je potrebné odniesť do zberného dvora.čer. kon..png


 
 

Národný projekt - Šanca na zamestnanie Vytlačiť
 

 

Šanca na zamestnanie.png


 
 

Zberný dvorVytlačiť
 

Otváracia doba zberného dvora v obci Budča v roku 2017

Otváracia doba zberného dvora v obci Budča pri Obecnom úrade v roku 2017 od 25.3.2017 do 21.10.2017 každé 2 týždne v soboty od 9:00 do 13:00, a teda v tieto termíny:

25.3.2017, 8.4.2017, 22.4.2017, 6.5.2017, 20.5.2017, 3.6.2017, 17.6.2017, 1.7.2017, 15.7.2017, 29.7.2017, 12.8.2017, 26.8.2017, 9.9.2017, 23.9.2017, 7.10.2017

a 21.10.2017.

Rešpektujte otváraciu dobu zberného dvora!


 
 

Úspešne na trhu práceVytlačiť
 

 


 
 

DCOMVytlačiť
 


 
 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 23.1.2018

meniny má: Miloš

Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti

Webové sídlo obce Budča sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

2568891

Úvodná stránka