Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Budča

Dobrovoľný hasičský zbor

Všeobecné informácie

 

Dobrovoľný hasičský zbor v Budči bol založený v roku 1926. K dnešnému dňu má 93 členov.
Venujeme sa nielen výcviku hasičských družstiev a preventívno výchovnej činnosti, ale aj práce a vzdelávaniu mládeže.

Každoročne ukazujeme a predvádzame mladým hasičom  výzbroj, výstroj aj požiarnu techniku, predvádzame ukážku zásahu pri záchrane osôb, ochrany majetku a osoby pred požiarom. A samozrejme učíme ako sa správať v prípade manipulácii s otvoreným ohňom.

Podnikáme rôzne hasičské podujatia, rozhlasové hry pre deti a zabezpečujeme každoročne „Beh oslobodenia obce“. Vypomáhame aj urbáru tým, že im v letných mesiacoch pravidelne chodíme na obhliadky urbáru a dbáme na prevenciu pred vznikom požiaru.

Na požiadanie občanov naši členovia vykonávajú aj čistenie studní pri rodinných domoch a taktiež organizujeme aj brigády, ktorých cieľom je úprava okolia nielen požiarnej zbrojnice, ale aj vnútorných častí miestneho potoka a miestnych komunikácií.

Spolupracujeme aj s miestnym pánom farárom pre zaistenie bezpečnosti potrebnej pri sprievodoch náboženských udalostí.

V rámci zvýšenia odborných vedomostí  naši členovia absolvujú školenia rozhodcov a preventivárov a zúčastňujú sa odborných prednášok.

V roku 2006 bola naša DHZ ocenená medailou „ZA PRÍKLADNÚ PRÁCU“ a v roku 2011 medailou „ZA ZÁSLUHY“.

Pravidelne sa zúčastňujeme aj na previerkach pripravenosti a aj na pohárových súťažiach v družstvách mužov aj žien, kde naše družstvá dosahujú vynikajúce výsledky a umiestňujú sa na popredných miestach.

Príkladom je tím našich hasičiek, ktoré už súťažia od roku 1999, keď sa ako dorastenky na okresnom kole previerky pripravenosti dhz umiestnili na 2.mieste. Potom v roku 2000 ešte súťažili ako dorastenky, ale už získali 1.miesto. A od roku 2001, keď nastúpili ako ženy, pravidelne obhajujú svoje neporaziteľné prvenstvá, z ktorých postupujú na krajské kolá.

 


 

Nočná hasičská súťaž (Vlkanová, 30.06.2012)

Toho istého dňa ako Pohárová súťaž vo Vlkanovej sa vo večerných hodinách vo Vlkanovej zúčastnili nočnej hasičskej súťaže aj naše dve družstvá - 1.družstvo žien a 1.družstvo mužov. Družstvo žien v zložení: Kristína Frlajsová, Eva Szentkeresztiová, Miroslava Šnajderová, Monika Kollárová, Lucia Frajsová, Kamila Handlovská, Patrícia Vlásková obsadilo v silnej konkurencii druhé miesto. Družstvu mužov v zložení: Lukáš Dávid, Ľubomír Pálka, Ján Mozola ml., Matej Mikula, Marek Korvíni, Tomáš Suja a Dušan Blažek sa nepodarilo urobiť požiarny útok a boli diskvalifikovaní. Škoda,že sa im ten útok nepodaril, lebo majú na to, aby sa umiestnili na popredných miestach.


 

Súťaž o pohár starostu obce (Vlkanová, 30.06.2012)

Dňa 30.6.2012 sa naši mladí hasiči Plameňáci zúčastnili na pohárovej súťaži vo Vlkanovej. Menovite to boli: Andrej Hric, Barbora Hricová, Patrik Gajan, Patrik Halama, Matúš Hric, Petra Kamiačová, Martin Havran, Kristián Kandráč a Veronika Merganičová a obsadili so siedmych družstiev piate miesto. Na tejto súťaži boli po prvýkrát a treba im len držať palce do ďalších pretekov.


 

Súťaž o pohár starostu obce (Budča, 23.06.2012)

Dňa 23.6.2012 usporiadali DHZ Budča a Obec Budča 6.ročník súťaže o Pohár starostu  obce v hasičskom športe. Ráno o 9:00 nastúpilo na trávnatú plochu futbalového ihriska 15 družstiev. Zúčastnili sa : DHZ Rim.Zalužany - ženy, DHZ Štefultov - muži, DHZ Rimavské Brezovo B - muži, DHZ Sielnica - ženy,muži, DHZ Vlkanová - ženy a dve družstvá mužov, DHZ Badín - ženy,muži, DHZ Hronsek - muži, DHZ Veľká Lúka - muži, DHZ Babiná - muži a samozrejme domáci DHZ Budča ženy aj muži. Súťažilo sa v disciplíne požiarny útok s vodou. Z piatych družstiev žien vyšli víťazne DHZ Budča s časom 18:15. Boli to: Kristína Frlajsová, Zuzana Maliniaková, Miroslava Šnajderová, Monika Kollárová, Lucia Frlajsová ;, Kamila Handlovská a Patrícia Vlasková. Druhé miesto získal DHZ Badín a tretie DHZ Vlkanová. V mužských družstvách bolo prvé DHZ Rimavské Brezovo B, druhé DHZ Štefultov a tretie DHZ Veľká Lúka. DHZ Budča v zložení: Lukáš Dávid, Ľubomír Pálka, Michal Vonkomer, Marek Korvíni, Tomáš Suja, Matej Mikula, Dušan Blažek, Michal Blažek obsadilo 8.miesto. Výbor DHZ ďakuje všetkým pretekárom ako aj organizátorom za dobrý priebeh hasičských pretekov. Už teraz sa tešíme na siedmy ročník.

 

 

Veliteľ DHZ Budča

Hric Jozef


 

Nočná súťaž (Rimavské Brezovo, 16.06.2012)

Dňa 16.6.2012 sa DHZ Budča ženy zúčastnilo na nočnej súťaže v Rimavskom Brezove, kde v zložení: Kristína Frlajsová, Zuzana Maliniaková, Petra Višňová, Monika Kollárová, Lucia Frlajsová, Kamila Handlovská, Patrícia Vlasková a obsadili druhé miesto.

 

 

Hric Jozef

Veliteľ DHZ Budča

 


 

Územná hasičská súťaž dospelých a dorastu (Babiná, 26.05.2012)

ÚzV DPO Detva-Zvolen dňa 26.5.2012 usporiadal v obci Babiná územnú hasičskú súťaž dospelých a dorastu. Na tejto súťaže sa zúčastnila aj naša DHZ s 3 družstvami. 1.družstvo žien v zložení: Kristína Šebianová, Kristína Frlajsová, Zuzana Maliniaková, Miroslava Šnajderová, Monika Kollárová, Lucia Frlajsová, Kamila Handlovská, Patrícia Vlasková obsadilo 1.miesto.

Družstvo Muži 1 obsadilo 8.miesto v zložení: Ľubomír Pálka, Lukáš Dávid, Michal Vonkomer, Marek Korvíni, Lukáš Čiliak, Dušan Blažek, Tomáš Suja, Matej Mikula.Muži 2 obsadili 2.miesto a boli to: Hric Jozef ml., Vladimír Kollár, Ján Halama ml., Martin Karaffa, Ing. Viktor Moravec, Peter Lehotský, Ján Biely st.

Naši členovia sa zúčastnili aj ako rozhodcovia: Jozef Hric st., Ing. Peter Kamiač, Michal Biely a Ján Šakový st.

Za vzornú reprezentáciu našej DHZ, ale aj obce Budča, všetkým ďakujeme.

 

 

Hric Jozef

veliteľ DHZ


 

Členská schôdza (Budča, 26.11.2011)

Dňa 26.11.2011 sa zišli dobrovoľní hasiči našej DHZ na VČS, kde zhodnotili svoju činnosť za rok 2011. Po rečítaní správy o činnosti sa uskutočnili voľby do výboru a revíznej komisie DHZ.
Výbor sa skladá z nasledovných členov:

Predseda Lucia Frlajsová
Prodpredseda - veliteľ Jozef Hric, st.
Veliteľ Michal Vonkomer
Tajomník Miroslava Šnajderová
Preventivár Ján Biely, st.
Strojník Peter Mihály
Hospodár Katarína Machunková
Referent mládeže Monika Kollárová
Člen Pavel Kamiač
Člen Martin Karaffa
Člen Vladimír Hajduch
Člen Ján Halama, ml.
Člen Ján Mozola, st.
Revízna komisia Ing. Viktor Moravec
Ján Šakový
Blanka Maleková

Novému výboru prajem všetko dobré, aby mali aspoň také výsledky, ako boli v predchádzajúcich rokoch.

presdesa veliteľ

Jozef Hric

 


 

Pohárová súťaž (Veľká Lúka, 17.09.2011)

Dňa 17.09.2011 sa naša DHZ zúčastnila pohárovej súťaže vo Velkej Lúke, kde sme mali 3 družstvá-1 družstvo žien a 2 družstvá mužov. Družstvo žien obsadilo 1.miesto,družstvo Muži 1-5.miesto a Muži 2-6. miesto.Bolo to krásne zavŕšenie sezóny v roku 2011. Veliteľ DHZ ďakuje všetkým, ktorí reprezentovali našu DHZ, ako aj obec Budča.
Družstvo žien:Kristína Frlajsová, Zuzana Maliniaková, Miroslava Šnajderová, Monika Kollárová, Lucia Frlajsová, Kamila Handlovská, Radka Bodnárová, Eva Szentkresztiová, Andrea Tišliarová, Tatiana Ponická, Dominika Bibová, Petra Višňová.
Družstvo Muži 1: Lukáš Dávid, Lubomír Pálka, Jaroslav Jaso, Michal Biely, Vladimír Kollár, Michal Blažek, Dušan Blažek, Simona Trebulová, Katarína Hricová.
Družstvo Muži 2: Peter Koristek, Ján Mozola ml.,Stanislav Sivok, Marek Korvíni, Maroš Mrenica, Lukáš Čiliak, Tomáš Suja.
Družstvo Muži 3: Patrik Komka, Jozef Hric ml.,Michal Vonkomer, Viktor Moravec, Martin Karaffa, Peter Mihály, Peter Lehotský, Vlad.Hajdúch, Ján Biely st.
 


 

Pohárová súťaž (Rimavské Zálužany, 03.09.2011)

 V sobotu dňa 3.09.2011 sa naže družstvo žien zúčastnilo pohárovej súťaže v Rim.Zalužanoch,kde obsadili v silnej konkurencii krásne tretie miesto,začo im patrí veľká vďaka.
 


 

Pohárová súťaž (Rimavské Brezovo, 20.08.2011)

Dňa 20.8.2011 sa pohárovej súťaži hasičských družstiev v Rimavskom Brezove zúčastnilo aj naše družstvo žien a po nie veľmi dobrom výkone obsadili 3.miesto. Oveľa lepšie to bolo na nočnej súťaži v ten istý deň v Sielnici,kde ženy obsadili 2.miesto, muži 1 - 7.miesto a muži 2 - 10.miesto. 


 

Pohárová súťaž (Hronsek, 13.08.2011)

Dňa 13.8.2011 sa naša DHZ zúčastnila s dvomi družstvami pohárovej súťaže hasičských družstiev v Hronseku. Družstvo žien obsadilo 1.miesto a družstvo mužov 7.miesto.
 


 

Pohárová a nočná súťaž (Vlkanová, Šalková, 06.08.2011)

Dňa 06.08.2011 sa naše družstvo žien zúčastnilo pohárovej súťaže vo Vlkanovej. Družstvo v zložení:Radka Bodnárová,Eva Szentkerestiová,Monika Kollárová, Lucia Frlajsová,Kamila Handlovská a Tatiana Ponická obsadilo 1.miesto.
O pár hodín sa toto družstvo zúčastnilo aj nočnej hasičskej súťaže v Šalkovej,kde v silnej konkurencii obsadilo 6.miesto.
Celému kolektívu patrí veľké poďakovanie za vzornú reprezentáciu nášho DHZ. 


 

Pohárová súťaž (Trnava Hora, 23.07.2011)

Dňa 23.07.2011 sa pohárovej súťaže v Trnavej Hore-Jalnej zúčastnili aj naše 2 družstvá. Družstvo žien v zložení: Radka Bodnárová,Eva Szentkeresztiová,

Miroslava Šnajderová,Monika Kollárová,Lucia Frlajsová,Kamila Handlovská a Tatiana Ponická obsadilo 1 miesto.

Súťaže sa zúčastnilo aj jedno družstvo mužov v zložení: Stanislav Sivok,Peter Koristek, Ján Mozola ml., Maroš Mrenica,Ján Biely st.,Lukáš Čiliak,Tomáš Suja a obsadilo 25.miesto. Obidvom družstvám patrí poďakovanie od výboru DHZ a Obecného úradu za vzornú reprezentáciu. 


 

Pohárová súťaž (Šálková, 09.07.2011)

Dňa 09.07.2011 sa naše družstvá zúčastnili pohárovej súťaže v Šálkovej o pohár primátora Banskej Bistrice. Zúčastnili sa tam 2 družstvá - 1 družstvo žien a 1 družstvo mužov. Ženy obsadili pekné 4. miesto a muži 15. miesto. Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu našej DHZ ako aj obce.

 

 

S pozdravom
Hric Jozef
veliteľ DHZ Budča


 

Pohár starostu obce (Budča, 18.06.2011)

Dňa 18.06.2011 sme na našom futbalovom ihrisku, v spolupráci s obecným úradom, usporiadali hasičskú súťaž o Pohár starostu obce. Zúčastnilo sa jej 26 družstiev. V kategórii žien zvíťazilo družstvo s Rimavských Zalužian, druhé boli Hontianske Nemce a tretie ženy so Svätého Antona. Našim ženám zlyhala technika. V súťaži mužov sa najviac darilo DHZ Štefultov, ktorí obsadili 1.miesto. Druhé miesto získalo DZH Lackov a na treťom sa umiestilo DHZ Brezovo. Družstvá z Budče sa umiestnili nasledovne: družstvo mužov Budča 2 – 10.miesto a družstvo mužov 1 – 11.miesto. Počas súťaže o pohár starostu súčastne prebiehala aj Sitnianska hasičská liga PS 12, kde zvíťazilo DHZ Slažany, druhé miesto DHZ Štefultov a tretie DHZ Nová Dedina. Naše družstvo získalo 7.miesto.

     

Po skončení súťaže sa naše družstvo mužov vybralo ešte na nočnú súťaž do Rimavského Brezova, ktorej sa zúčastnili po prvýkrát a z 12-tych družstiev obsadili pekné 8.miesto. Družstvo tvorili títo členovia: Simona Trebulová, Katarína Hricová, Dušan Blažek, Matej Mikula, Vladimír Kollár, Ľubomír Pálka a Lukáš Dávid. Za to im ďakujeme. 

  

 

 


 

Krajské kolo (Veľký Blh, 11.06.2011)

Krajské kolo súťaže v hasičskom športe sa konalo 11.6.2011 vo Veľkom Blhu, kde náš okres Detva-Zvolen reprezentovalo naše družstvo žien a získalo 2.miesto. Družstvo tvoria tieto ženy: Kristína Frlajsová, Zuzana Maliniaková, Miroslava Šnajderová, Lucia Frlajsová, Monika Kollárová, Kamila Handlovská, Eva Szentkresziová a veliteľka Radka Bodnárová. Týmto ženám patrí veľké poďakovanie. 


 

  

 

Hric Jozef
veliteľ DHZ


 


 

Územné kolo súťaže hasičských družstiev (Slatinské Lazy, 21.05.2011)

ÚzV DPO Detviansko-Zvolenský organizoval dňa 21.05.2011 v obci Slatinské Lazy územné kolo súťaže hasičských družstiev DHZ aOHZ dospelých a dorastu. Súťažilo sa v zmysle súťažného poriadku DPO SR platného od 1.01.2008. Tejto súťaže sa zúčastnil aj náš DHZ Budča 4 družstvami - 1družstvo žien a 3 družstvá mužov. Súťažilo sa na dobre pripravenej trati v 2 disciplínach:požiarny útok s vodou a štafeta 8x50m. Nepovinná disciplína bola pretek jednotlivca.
Naše družstvo žien v zložení Kristína Frlajsová,Zuzana Maliniaková,Miroslava Šnajderová,Monika Kollárová,Lucia Frlajsová,Kamila Handlovská,Eva Szentkresztiová,Radka Bodnárová, obsadilo ako tradične 1.miesto a pstúpili na krajskú súťaž.
Družstvo mužov-1 v zložení: Katarína Hricová,Simona Trebulová,Dušan Blažek,Vladimír Kollár,Matej Mikula,Lukáš Dávid,Ľubomír Pálka,Ján Biely st. obsadilo krásne 6.miesto.
Muži-2 ktorí išli bez prípravy a tréningu v zložení: Ján Mozola ml.,Peter Koristek,Marek Korvíni,Tomáš Talian,Lukáš Čiliak,Stanislav Sivok,Tomáš Suja,Maroš Mrenica,obsadili 11.miesto.
Muži-3,ktorí si verili a chceli celú súťaž vyhrať obsadili veľmi pekné 2.miesto. Pričinili sa o to Peter Lehotský,Viktor Moravec,Peter Mihály,Patrik Komka,Martin Karaffa,Michal Vonkomer,Jozef Hric ml.,Ján Halama ml.a Vladimír Hajdúch.
Nepovinnej disciplíny pretek jednotlivca sa zúčastnilo 5 našich pretekárov, ktorí získali výkonostné triedy. 2.výkonostnú triedu získali 4.pretekárky a to sú: Lucia Frlajsová,Monika Kollárová,Miroslava Šnajderová a Eva Szentkresztiová.
3.výkonostnú triedu získal Ján Biely st.
Na hasičskej súťaži nás reprezentovali aj Ján Mozola st. a Michal Biely, ktorí robili rozhodcov.
Všetkým chcem srdečne poďakovať za vzornú reprezentáciu našej DHZ ako aj obce Budča.

 

Ďakujem a ostávam s pozdravom
Hric Jozef
veliteľ DHZ Budča 


 

Stavanie mája (Budča, 30.04.2011)

30.04.2011 začali s ostrým tréningom ženy. Zmenila sa im zostava, ale to nič,ide im to dobre. Zatiaľ som s nimi spokojný. V zostave je:

 • Kristína Frlajsová,
 • Zuzana Maliniaková,
 • Miroslava Šnajderová,
 • Monika Kollárová,
 • Lucia Frlajsová,
 • Kamila Handlovská,
 • Eva Szentkresztiová.

Chýbajú tam Radka Bodnárová a Anna Šaková.


30.4.201 začalo s tréningom aj družstvo mladých pánov, ale majú tam aj dve dámy a tiež som s nimi veľmi spokojný. Večer ešte stihli stavať aj máj, sú dobrí. Zostava je:

 • Hricová Katarína,
 • Trebulová Simona,
 • Blažek Dušan,
 • Kollár Vladimír,
 • Mikula Matej,
 • Dávid Lukáš,
 • Pálka Ľubomír.

   


 

Členská schôdza (Budča, 15.01.2011)

Dňa 15.1.2011 sa uskutočnila VČS DHZ v Budči,ktorej sa zúčastnili aj milí hostia: p.prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik, viceprezident DPO SR Prof.Ing. Anton Osvald CSc., p.riaditeľka UzV DPO Detva-Zvolen Hancková Ľubica, podpredseda - veliteľ UzV DPO Detva-Zvolen Dúbravský Jozef a pán starosta Ing. František Moravec. Účasť bola veľmi dobrá a na záver schôdze boli odovzdané diplomy. Družstvo žien získalo aj pohár za 1.miesto v posledných 10-tich rokoch v okresných hasičských súťažiach.

     

 

     

 


 

 

Jozef Hric

veliteľ DHZ


 

Dňa 4.9.2010 sme ukončili s družstvom žien pohárové súťaže,ktoré sa konali v Rimavských Zalužanoch,kde sme skončili na 4.mieste. S priebehom všetkých pretekov konaných tento rok sme boli veľmi spokojní.

Ďakujem družstvu žien za vzornú reprezentáciu našej DHZ. Sú to tieto členky: Šaková Anna, Handlovská Kamila, Bodnárová Radka, Šnajderová Mirka, Frlajsová Lucia, Frlajsová Kristína, Maliniaková Zuzana, Moravcová Magdaléna.

 

 

Hric Jozef

veliteľ DHZ
 


 

Sitnianska hasičská liga (Štefultov, Svätý Anton, Ilija a Podhorie, august 2010)

Naši hasiči z DHZ Budča reprezentovali obec v Sitnianskej hasičskej lige,ktorá sa konala v obciach, Štefultov, Svätý Anton, Ilija a Podhorie. Súťažilo sa s PS-12. Našu DHZ reprezentovali:


kôš - Lukáš Dávid
spoj - Ľubomír Pálka
strojník - Dušan Blažek
béčky - Ján Biely
rozdeľovač - Matej Mikula
ľavý prúd - Simona Trebulová
pravý prúd - Katarína Hricová
náhradník - Jaroslav Jaso
 

 

 

Výbor DHZ im za reprezentáciu ďakuje a verí,že sa aj v budúcnosti budú takýchto podujatí zúčastňovať.


Hric Jozef,

veliteľ DHZ

 


 

O pohár starostu obce (Budča, 19.06.2010)

Náš DHZ napriek malým obavám kôli pošasiu zorganizoval podujatie na vysokej úrovni s účasťou 23 družstiev takmer z celého kraja. Pripomeňme si ako to všetko prebiehalo:

  

 

   

  

  

  

 


 

Okresné kolo (Veľká Lúka, 29.05.2010)

Naši hasiči sa zúčastnili aj previerok pripravenosti DHZ vo Veľkej Lúke, kde našu obec vynikajúco reprezentovali so štyrmi družstvami, z ktorých tri skončili vo svojich kategóriách víťazne a jedno bolo tretie. 

 

 

 

 


 

Hasičská nedeľa (Martin, 09.05.2010)

Prehladka hasičskej techniky bola súčasťou tohto podujatia. Niekoľko záberov sme priniesli pre zvedavcov. 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   


 

Preberanie mašiny (Korňa, 05.05.2010)

 Hasiči majú nový prírastok :)

 


 

IMZ (Očová, 24.10.2009)

Dňa 24.10.2009 sa družstvo OHZ Budča v zložení:

 • Hric Jozef st.,
 • Mozola Ján st.,
 • Biely Ján st.,
 • Ing.Moravec Viktor,
 • Šakový Ján,
 • Melich Ján,
 • Šakový Filip

zúčastnilo IMZ v Očovej. Boli tam ukážky hasenie ľahkou penou a ťaškou penou,vodnými delami a pod. Podujatia sa zúčastnili OHZ z viacerých obcí okresu,profesionálni hasiči zo železníc ako aj z okresného riaditeľstva vo Zvolena.


                                                                                         Hric Jozef

                                                                                        veliteľ DHZ


 

Hasičské preteky (Rimavské Zalužany, 05.09.2009)

Dňa 5.9.2009 sme sa zúčastnili hasičských pretekov v Rimavských Zalužanoch. Súťažilo sa o putovný pohár starostky obce. Náš DHZ obsadil 6.miesto.
                                                                                       Veliteľ DHZ Hric Jozef
 


 

O pohár primátora Banskej Bystrice (Šálková, 18.07.2009)

Dňa 18.07.2009 sa náš Dobrovoľný hasičský zbor Budča zúčastnil pohárovej súťaži v Šalkovej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Krajské kolo (Krupina, 11.07.2009)

Dňa 11. júla sa DHZ, družstvo žien, v Budči zúčastnil Krajského kola v Krupine. Obsadili sme 6. miesto. Víťazom sa stalo družstvo z Čerenčanov.

 

 

 

 

 

 

 


 

Pohárová súťaž (Teplý Vrch, 30.06.2009)

Dňa 30. júna sa DHZ v Budči zúčastnil Pohárovej súťaže v Obci Teplý Vrch. Zúčastnilo sa 22 družstiev mužov. Obsadili sme 18. miesto.


 

Pohár starostu obce (Budča, 20.06.2009)

Dobrovoľný hasičský zbor a obec Budča usporiadali 20.6.2009 tretí ročník súťaže v hasičskom športe o Pohár starostu obce Budča. V úvode sa zúčastneným družstvám prihovoril starosta obce Ing. František Moravec, ktorý ich privítal a zaželal veľa úspechov v súťaži. Súťažilo sa v požiarnom útoku na 2 pokusy.

Súťaže sa zúčastnili DHZ: Šálková, Teplý Vrch – 2družstvá, Smižany, Technická univerzita Zvolen – 2družstvá, Babiná, Očová, Sielnica, Lackov, Krupina a za domácich nastúpili 3 družstvá mužov a 1 družstvo žien.

Prvé kolo bolo len zahrievacie, ale v druhom kole už išlo do tuhého, družstvá bojovali zo všetkých síl. Najlepší čas dosiahol vlaňajší víťaz – DHZ Teplý Vrch časom 16,15 sek., druhé miesto obsadila Šálková časom 16,45 sek. a tretie boli Smižany časom 16,50 sek. Družstvo žien z Budče bolo prvé, nakoľko im neprišla žiadna konkurencia. Víťazi boli ocenení peknými pohármi a ostatné družstvá diplomom za účasť.

Aj napriek nepriaznivému daždivému počasiu sa akcia vydarila a v popoludňajších hodinách pokračovala country zábavou do neskorej noci

Za priaznivý priebeh súťaže sa treba poďakovať aj sponzorom: p.Tišliarovej, RD Budča p.Tomčíkovi z firmy Trium, p. Bielej z predajne Mäso a Poľovníckemu združeniu Budča. Poďakovanie patrí aj gulášmajstrovi – starostovi obce p. Ing. Moravcovi s pomocníkmi, ktorí sa starali o žalúdky súťažiacich.

Už teraz sa tešíme na budúcoročný 4. ročník súťaže.

  

  


                                                                                             Hric Jozef

                                                                                            Veliteľ DHZ


 

Previerka pripravenosti (Pliešovce, 23.05.2009)

Dňa 23.05.2009 územný výbor DPO Detva - Zvolen usporiadal hasičskú súťaž, ktorá sa konala v Obci Pliešovce. Z našej DHZ sa zúčastnili 3 družstvá. Družstvo žien obsadilo 1. miesto, družstvo mužov 1 obsadilo 4. miesto a družstvo mužov 2 obsadilo 6. miesto.

Zloženie družstva žien: 
VeliteľkaBodnárová Radka
Sacie - kôšŠnajderová Amália
Sacie - stredFrlajsová Kristína
StrojíkŠaková Anna
Prvá B-čkaMaliniaková Zuzana
Druhá B-čka a rozdelovačFrlajsová Lucia
Pravý útokKaraffová Viera
Ľavý útokŠnajderová Miroslava
NáhradníčkaMoravcová Magdaléna

Družstvo žien postúpilo na krajské kolo do Krupiny. Prajeme im veľa šťastia, budú ho potrebovať.

Zloženie družstva mužov 1: 
VeliteľTalian Tomáš                     
Sacie - kôšSivok Stanislav
Sacie - stredKoristek Peter
StrojníkMozola Ján, ml.
Prvá B-čkaKorvíni Marek
Druhá B-čka a rozdelovačMrenica Maroš
Pravý útokSuja Tomáš
Ľavý útokMikla Boris
NáhradníkBlažek Dušan

 

Zloženie družstva mužov 2: 
VeliteľLehotský Peter
Sacie - kôšVonkomer Michal
Sacie - stredHric Jozef, ml.
StrojníkHalama Ján, ml.
Prvá B-čkaTrebula Vladimír
Druhá B-čka a rozdelovačKaraffa Martin
Pravý útokBiely Ján, st.
Ľavý útokIng. Moravec Viktor           
NáhradníkMrenica Martin

 

V preteku jednotlivcov získali

J. Biely, st. - 1. výkonostnú triedu

L. Frlajsová - 3. výkonostnú triedu

V. Karaffová a M. Šnajderová - 2. výkonostnú triedu

Na podnet DHZ Úzv DPO Detviansko/Zvolenský sa udelili medaile za príkladnú prácu starostovi obce Budča Ing. Františkovi Moravcovi a Ing. Viktorovi Moravcovi. Ďalej bola udelená medaila za zásluhy Vonkomerovi Michalovi. Prezídium DPO SR udelilo medailu za odvahu a statočnosť Mozolovi Jánovi, ml. za záchranu topiaceho sa človeka.

Veliteľ DHZ Budča ďakuje všetkým oceneným, ale aj družstvám, za vzornú reprezentáciu našej DHZ, ale aj obci.

 

                           

                                                                                           

                                                                                           Hric Jozef

                                                                                          veliteľ DHZ


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti

Webové sídlo obce Budča sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

3701377

Úvodná stránka