Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Budča

Matrika

Vybavíte tu:

Podanie žiadosti o uzavretie manželstva

 • Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a zo spádových obcí matričného obvodu tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úrad vyplnené tlačivo sa kontroluje v prítomnosti oboch snúbencov v kancelárii matriky ku kontrole žiadosti sa predkladajú občianske preukazy, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí snúbenky, u ktorých nie je určený otec prijatie žiadosti nie je spoplatnené.
 • Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu všetky náležitosti ako pri predchádzajúcom prípade predkladajú snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom - je to tzv. delegovanie sobáš delegujúci matričný úrad vyberie poplatok vo výške 20 €.
 • Ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan za štátneho občana SR všetky náležitosti ako pri prvom prípad za cudzieho štátneho občana platný cestovný doklad, rodný list, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcom úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných detí a osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva listiny musia byť úradne preložené do slovenského jazyka / okrem dokladov v češtine poplatok 70 €
  pri príprave uzavretia manželstva s cudzím štátnym občanom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom.
 • Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území SR /bez ohľadu na štátne občianstvo snúbencov/ predkladajú žiadosť a doklady uvedené v predchádzajúcich prípadoch ktorémukoľvek matričnému úrad poplatok 200 €

Žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola.

Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti - poplatok 10 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - poplatok 20 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - poplatok 70 €

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky - poplatok 10 €

 

Vybavovanie úmrtia občanov, ktorí zomreli v územnom obvode matričného úradu

 • predkladajú sa listy o prehliadke mŕtveho minimálne v troch exemplároch, dokladá sa: občiansky preukaz zosnulého /pri cudzincoch cestovný pas/, úmrtie vybavujú pozostalí mŕtveho alebo prostredníctvom pohrebnej služby, úkon nie je spoplatnený
 • Vydávanie výpisov z matriky, vystavenie druhopisu rodného , sobášneho, úmrtného listu
  poplatok 5,00 €

 

Ostatné činnosti

 • oprava rodného čísla, zmena priezviska po rozvode /do 3 mesiacov bez poplatku/, zápis dokladov do osobitnej matriky v Bratislave, bez poplatku
 • Spádové obce matričného obvodu: Budča, Turová, Tŕnie, Železná Breznica, Hronská Breznica, Ostrá Lúka, Dubové, Bacúrov, do roku 1951 aj Kováčová a Kozelník

 


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti

Webové sídlo obce Budča sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

3703521

Úvodná stránka