Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Budča

Pred vyhodením zošliapniteVytlačiť
 

zošliapnuť.png

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

 

FOTO: Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov zmenšite ich objem.

Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už viac nevpraceme.  

To isté sa deje aj v prípade prineseného, doma vytriedeného, papiera a zbavovania sa napríklad škatúľ od obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a podobne.

Ak nezačneme za susedov ich odpad upravovať, teda zo smetnej nádoby vyberať, fľaše alebo škatule zošliapavať, aby nezaberali veľa vzduchu, polystyrén lámať a podobne, neraz to skončí tak, že položíme naše poctivo vytriedené odpady vedľa kontajnera alebo ich vhodíme do nádob so zmiešaným komunálnym odpadom. Hrabať sa medzi odpadom nie je komfortné, ani hygienické.

Výsledkom je, že šomreme na neporiadok okolo odpadových nádob a upokojí nás, až keď problém „vyriešia“ zberové spoločnosti častejšími návštevami. Ale častejšie odvážanie poloprázdnych, vzduchom naplnených, kontajnerov je nielen časovo náročnejšie, ale i ekonomicky neefektívne.

Riešenie?

Fľaše zošliapnuť, škatule rozobrať, veľké časti (polystyrén) zmenšiť a až potom... šup do kontajnera! 

Autor: ENVI - PAK, a.s.


 
 

Aktuálne oznamy

OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM Vytlačiť
 

plagat.png


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 04.10.2019Vytlačiť
 

oznamenie.png


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

vv238.png


 
 

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutieVytlačiť
 

VV UR.png


 
 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konaniaVytlačiť
 

VK.png


 
 

Zrušenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkovVytlačiť
 


 
 

Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia JPÚVytlačiť
 

vv.png


 
 

Harmonogram zberu odpadu v roku 2019Vytlačiť
 

Harmonogram zberu odpadu JÚL-DEC.pngHarmonogram zberu odpadu JAN-JÚN.png


 
 

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019 v obci Budča Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - Oznámenie o zverejnení úvodných podkladov - všeobecných zásad funkčného usporiadania územia, vypracovaných k projektu JPÚ v k.ú. BudčaVytlačiť
 


 
 

VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY pri obecnom úrade budú 1. krát k dispozícii dňa 13.4.2019 a následne každý druhý týždeň v sobotu od 9:00 do 13:00. Vytlačiť
 

Veľkoobjemové kontajnery 2019.png


 
 

Miera triedenia odpadu za rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - Schválenie registra pôvodného stavu JPÚVytlačiť
 

VV.png


 
 

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregión AdelaVytlačiť
 

mikroregión.png


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

vv.png


 
 

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2019Vytlačiť
 

 

V zmysle zápisnice ako aj uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2018 boli schválené nasledovné termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2019 vždy o 16:30

07.02.2019

23.05.2019

19.09.2019

12.12.2019


 
 

Rozhodnutie strategický dokumente RIUS BBK, verzia 1.2Vytlačiť
 

Rozhodnutie RIUS.png


 
 

Správa o hodnotení činnosti Rýchlostná cesta R3 Zvolen - ŠahyVytlačiť
 

Obec Budča ako dotknutá obec informuje verejnosť, že na tunajší úrad bol doručený list z Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva , Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č. 10378/2018-1.7/r.c.64189/2018, v ktorom predkladá správu o hodnotení činnosti „ Rýchlostná cesta R3 Zvolen - Šahy „ navrhovateľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

Správa bola vypracovaná podľa prílohy č. 11 zákona NR SR č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“). Správa o hodnotení činnosti je zverejnená na webovej stránke:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r3-sahy-zvolen

Správa o hodnotení činnosti ako aj všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie, musí byť verejnosti sprístupnené po dobu 30 dní od zverejnenia.

Do správy o hodnotení činnosti je možné nahliadnuť v pracovné dni aj na OcÚ Budča,, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia podľa § 34 ods. 1 zákona na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Termín a miesto verejného prerokovania bude oznámené verejnosti najneskôr desať pracovných dní pred jeho konaním.

 


 
 

Poplatok za komunálny odpad prostredníctvom služby SIPOVytlačiť
 

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí uhrádzajú poplatok za komunálny odpad mesačne prostredníctvom služby SIPO, že v mesiaci december 2018 im platba nebude zrealizovaná, pretože celá suma poplatku  na rok 2018 bola rozpočítaná na 11 mesiacov. Od januára 2019 bude občanom, ktorí túto službu využívajú, odpočítaná v SIPE opäť suma poplatku na rok 2019 /taktiež na 11 mesiacov/.


 
 

Oznámenie pre občanov - Žiadosť o súčinnosť - údaje o neregistrovaných chovoch ošípanýchVytlačiť
 

Obec Budča bola požiadaná Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Zvolen v nadväznosti  na aktuálny vývoj nákazovej situácie vo výskyte afrického moru ošípaných a s tým súvisiacim možným zavlečením nákazy aj na územie Slovenskej republiky v rámci krokov týkajúcich sa pripravenosti na nákazu a potrebu mať prehľad o súčasnom stave počtu doposiaľ neregistrovaných nekomerčných chovov ošípaných (chov určený na vlastnú spotrebu) s celkovým stavom 1 a viac kusov ošípaných o aktualizáciu údajov.

Vyplnené tlačivo Vás prosíme doručiť na Obecný úrad Budča, Lhenická 33, 962 33 Budča.


 
 

Modernizácia kamerového systému v obci BudčaVytlačiť
 

S potešením oznamujeme občanom, že v našej obci prebehla v mesiaci október 2018 modernizácia kamerového systému. 

Tento projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.minv.png


 
 

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovace dokumentáciejVytlačiť
 

uzemny plan č. 6.png


 
 

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020Vytlačiť
 

Dokument je prístupný k nahliadnutiu na obecnom úrade v Budči v čase úradných hodín a na web stránke www.budca.sk v časti oznamy.


 
 

Triedenie plastovVytlačiť
 

 
Technické video o spracovaní plastov v MPZV na novej OPTIKE si môžete pozrieť tu:

 

https://www.youtube.com/watch?v=UgSydfSRQSg&feature=youtu.be


 
 

Mliečny expresVytlačiť
 

Mliečny expres.png


 
 

Pred vyhodením zošliapniteVytlačiť
 

zošliapnuť.png

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

 

FOTO: Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov zmenšite ich objem.

Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už viac nevpraceme.  

To isté sa deje aj v prípade prineseného, doma vytriedeného, papiera a zbavovania sa napríklad škatúľ od obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a podobne.

Ak nezačneme za susedov ich odpad upravovať, teda zo smetnej nádoby vyberať, fľaše alebo škatule zošliapavať, aby nezaberali veľa vzduchu, polystyrén lámať a podobne, neraz to skončí tak, že položíme naše poctivo vytriedené odpady vedľa kontajnera alebo ich vhodíme do nádob so zmiešaným komunálnym odpadom. Hrabať sa medzi odpadom nie je komfortné, ani hygienické.

Výsledkom je, že šomreme na neporiadok okolo odpadových nádob a upokojí nás, až keď problém „vyriešia“ zberové spoločnosti častejšími návštevami. Ale častejšie odvážanie poloprázdnych, vzduchom naplnených, kontajnerov je nielen časovo náročnejšie, ale i ekonomicky neefektívne.

Riešenie?

Fľaše zošliapnuť, škatule rozobrať, veľké časti (polystyrén) zmenšiť a až potom... šup do kontajnera! 

Autor: ENVI - PAK, a.s.


 
 

Červené nádoby na KOVYVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že do našej obce pribudli červené nádoby na KOVY, do ktorých môžete vhadzovať PRÁZDNE plechovky a konzervym kovové súčiastky, tetrapaky a drobný kovový odpad. Väčší kovový odpad je potrebné odniesť do zberného dvora.čer. kon..png


 
 

DCOMVytlačiť
 


 
 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti

Webové sídlo obce Budča sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

3701359

Úvodná stránka