Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Budča

Správa daní a poplatkov

Správca daní a poplatkov

Mariana Živická

Tel: 045/5391005

Fax: 045/5398032

E-mail: obec@budca.sk


 

 

 

Vybavíte tu:

Daň z nehnuteľnosti - zákon č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov

 • nové dňové priznanie a akékoľvek zmeny, ktoré sa týkajú predaja, kúpy a darovania nehnuteľností   je daňovník povinný podať do 31.1. na obecnom úrade
 • daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, pri dani z nehnuteľností nad 2000 eur je druhá splátka dane do 30.09
 • tlačivá k daňovému priznaniu je možné prevziať na obecnom úrade

 

Daň za psa- zákon č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov

 • daňovník je povinný podať čiastkové daňové priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti, ak daňová povinnosť vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia
 • poplatok za psa je 8 Eur v rodinnom dome
 • poplatok za psa chovaného v bytovom dome 12 Eur
 • daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

 • poplatok je 18,25 Eur/osoba/rok
 • občania, ktorí neplatia poplatok prostredníctvom SIPO ho môžu uhradiť v pokladni obecného úradu, a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia a druhá splátka je splatná do 30.9.

 

Daň za ubytovanie schválená v zmysle VZN Obce Budča

 • 0,35 Eur na osobu a prenocovanie

 

Daň za predajný automat schválená v zmysle VZN Obce Budča

 • 33,00 Eur za jeden predajný automat ročne

 

Daň za nevýherný hrací prístroj schválená v zmysle VZN Obce Budča

 • 50,00 Eur za jeden nevýherný hrací prístroj ročne

 

Cintorínsky poplatok

 • prenájom hrobového alebo urnového miesta: 12,00 Eur/10 rokov
 • poplatok za služby v dome smútku pri pohreboch: 17,00 Eur

 

 


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti

Webové sídlo obce Budča sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

3703475

Úvodná stránka